kontakt

Aldersro


Heste Wrap høstet fra vores egne marker


Vi har solgt alle Wrap baller fra tidligere år.


Første  slæt 2019 forventes høstet primo juni.


Vores hestestutteri www.aldersrohorses.dk aftager Wrap til eget forbrug.

 
 
 
 

Aldersrovej 2 - Værslev - 4400 Kalundborg - Danmark - Aldersro I/S - CVR 30788079